قیمت اصلی 5,599,000 تومان بود.قیمت فعلی 4,950,000 تومان است.
قیمت اصلی 3,469,000 تومان بود.قیمت فعلی 2,977,000 تومان است.
قیمت اصلی 14,350,000 تومان بود.قیمت فعلی 12,570,000 تومان است.